Wahab, M. R., and M. F. Hamat. “Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 22, no. 2, Dec. 2020, pp. 1-42, doi:10.22452/afkar.vol22no2.1.