Ibrahim, R. ., M. F. . Hamat, and A. . Zainal Abidin. “Mawad Al-Aqyisah Dalam Karya Abkar Al-Afkar Oleh Al-Amidi: Analisis Dan Terjemahan: Mawad Al-Aqyisah in Abkar Al-Afkar by Al-Amidi: An Analysis and Translation”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 24, no. 2, Dec. 2022, pp. 1-34, doi:10.22452/afkar.vol24no2.1.