Ramli, M. H. ., and M. S. . Rosli. “Ta‘rifāt Jāwī Oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik Di Alam Melayu: Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 24, no. 2, Dec. 2022, pp. 35-98, doi:10.22452/afkar.vol24no2.2.