Abd. Latif, F., and F. @ A. F. Abdul Hamid. “Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 15, no. 1, June 2014, pp. 45-68, https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5708.