Wan Abdullah, Wan Suhaimi. “Pengajian Falsafah Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia: Sukatan, Masalah Dan Cabaran Pengajian”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 7, no. 1 (December 1, 2006): 197–226. Accessed February 27, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312.