Wahab, Muhammad Rashidi, Mohd Fauzi Hamat, and Mohd Faizul Azmi. “Konsep Al-Qiyas Al-Usuli Dan Al-Qiyas Al-Mantiqi Dalam Pendalilan Akidah: The Concepts of Al-Qiyas Al-Usuli and Al-Qiyas Al-Mantiqi in Theological Reasoning”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 20, no. 2 (December 29, 2018): 53–92. Accessed April 24, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/15388.