Mas’od, Mohd Aizam, and Mohd Fauzi Hamat. “Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 21, no. 1 (June 26, 2019): 1–52. Accessed July 14, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/18596.