Mohd Khambali @ Hambali, Khadijah. “Kepelbagaian Dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh Al-Ta’ayush Di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh Al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 22, no. 1 (June 30, 2020): 73–102. Accessed February 28, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/24690.