Wahab, Muhammad Rashidi, and Mohd Fauzi Hamat. “Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 22, no. 2 (December 31, 2020): 1–42. Accessed May 25, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/27998.