Ibrahim, Ruzaimi, Mohd Fauzi Hamat, and Azmil Zainal Abidin. “Mawad Al-Aqyisah Dalam Karya Abkar Al-Afkar Oleh Al-Amidi: Analisis Dan Terjemahan: Mawad Al-Aqyisah in Abkar Al-Afkar by Al-Amidi: An Analysis and Translation”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 24, no. 2 (December 31, 2022): 1–34. Accessed June 18, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/41122.