Mamat, Mohd Anuar, and Wan Suhaimi Wan Abdullah. “Tujuan Pendidikan Dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah Dalam Kitab Al-‘Alim Wa Al-Muta‘allim”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 11, no. 1 (June 1, 2010): 129–166. Accessed February 28, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5804.