Hamat, Mohd Fauzi. “Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan Al-Imam Al-Ghazzali”. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 3, no. 1 (June 1, 2002): 33–56. Accessed February 28, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/6017.