1.
Wan Abdullah WS. Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. AFKAR [Internet]. 2006 Dec. 1 [cited 2024 Feb. 27];7(1):197-226. Available from: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312