1.
Mas’od MA, Hamat MF. Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic. AFKAR [Internet]. 2019 Jun. 26 [cited 2024 Jun. 15];21(1):1-52. Available from: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/18596