1.
Mohd Khambali @ Hambali K. Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta’ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives. AFKAR [Internet]. 2020 Jun. 30 [cited 2024 Feb. 28];22(1):73-102. Available from: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/24690