1.
Mamat MA, Wan Abdullah WS. Tujuan Pendidikan dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah dalam Kitab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. AFKAR [Internet]. 2010 Jun. 1 [cited 2024 Feb. 28];11(1):129-66. Available from: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5804