1.
Hamat MF. Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali. AFKAR [Internet]. 2002 Jun. 1 [cited 2024 Feb. 28];3(1):33-56. Available from: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/6017