Wan Ali, W., & Ismail, A. 2018 Sep 12. MASYARAKAT MUSLIM MELAYU DI SINGAPURA: KAJIAN TERHADAP ISU DAN CABARAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM ERA GLOBALISASI. JURNAL MELAYU SEDUNIA. [Online] 1:1