Wan Ali, WZ Kamaruddin, & Ahmad Zuhdi Ismail. " MASYARAKAT MUSLIM MELAYU DI SINGAPURA: KAJIAN TERHADAP ISU DAN CABARAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM ERA GLOBALISASI." JURNAL MELAYU SEDUNIA [Online], 1.1 (2018): 27 - 53. Web. 28 Sep. 2020