Wan Ali, WZ Kamaruddin, AND Ismail, Ahmad Zuhdi. " MASYARAKAT MUSLIM MELAYU DI SINGAPURA: KAJIAN TERHADAP ISU DAN CABARAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM ERA GLOBALISASI" JURNAL MELAYU SEDUNIA [Online], Volume 1 Number 1 (12 September 2018)