Hadi Johari, M., & Khairuddin, A. (2018). PERLINDUNGAN DIRI DI HUTAN DARIPADA PENYAKIT BAWAAN PERSONALISTIK: PERSPEKTIF MASYARAKAT MELAYU KEDAH. JURNAL MELAYU SEDUNIA, 1(1), 54 - 77. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/jurnalmelayusedunia/article/view/13382