Hadi Johari, M., & Khairuddin, A. 2018 Sep 24. PERLINDUNGAN DIRI DI HUTAN DARIPADA PENYAKIT BAWAAN PERSONALISTIK: PERSPEKTIF MASYARAKAT MELAYU KEDAH. JURNAL MELAYU SEDUNIA. [Online] 1:1