Hadi Johari, Muhd Abdul, & Ahmad Hakimi Khairuddin. " PERLINDUNGAN DIRI DI HUTAN DARIPADA PENYAKIT BAWAAN PERSONALISTIK: PERSPEKTIF MASYARAKAT MELAYU KEDAH." JURNAL MELAYU SEDUNIA [Online], 1.1 (2018): 54 - 77. Web. 23 Jan. 2021