Hadi Johari, Muhd Abdul, AND Khairuddin, Ahmad Hakimi. " PERLINDUNGAN DIRI DI HUTAN DARIPADA PENYAKIT BAWAAN PERSONALISTIK: PERSPEKTIF MASYARAKAT MELAYU KEDAH" JURNAL MELAYU SEDUNIA [Online], Volume 1 Number 1 (24 September 2018)