Ramli, Mohd Anuar, Nurul Asmida Saad, & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. " PERSPEKTIF M.B. HOOKER TENTANG ADAT MELAYU." JURNAL MELAYU SEDUNIA [Online], 1.1 (2018): 106 - 136. Web. 26 Feb. 2020