Ismail, Muhammad Safuan, Roslina Abu Bakar, & Nik Rafidah Nik Muhamad Effendy. " CERITA JENAKA MELAYU SUATU MANIFESTASI WATAK DAN PERWATAKAN POSITIF." JURNAL MELAYU SEDUNIA [Online], 1.1 (2018): 296 - 329. Web. 27 Sep. 2020