ANALISIS KONTRASTIF PENGGANDAAN PENUH DALAM BAHASA MELAYU DAN BAHASA JEPUN

Main Article Content

Ong Shyi Nian
Zaitul Azma Zainon Hamzah

Abstract

Salah satu unsur morfologi yang menarik dalam kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Jepun ialah penggandaan. Penggandaan ialah satu proses menggandakan perkataan di mana banyak kata-kata baru mampu dihasilkan dan proses ini mempunyai fungsi leksikalnya yakni ia boleh mengekalkan kelas kata (class-maintaining) atau menukarkan (class-changing) kelas kata sesuatu perkataan sebagaimana yang dihujahkan oleh Asmah bahawa “Reduplication has a lexical function; that is to say it derives new words from the root-forms.†(2001: 17-35) Perbincangan ini yang menerapkan analisis kontrastif cuba meninjau dan menghalusi bentuk proses penggandaan penuh yang terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa Jepun.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles