ANALISIS KONTRASTIF PENGGANDAAN PENUH DALAM BAHASA MELAYU DAN BAHASA JEPUN

Main Article Content

Ong Shyi Nian Zaitul Azma Zainon Hamzah

Abstract

Salah satu unsur morfologi yang menarik dalam kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Jepun ialah penggandaan. Penggandaan ialah satu proses menggandakan perkataan di mana banyak kata-kata baru mampu dihasilkan dan proses ini mempunyai fungsi leksikalnya yakni ia boleh mengekalkan kelas kata (class-maintaining) atau menukarkan (class-changing) kelas kata sesuatu perkataan sebagaimana yang dihujahkan oleh Asmah bahawa “Reduplication has a lexical function; that is to say it derives new words from the root-forms.” (2001: 17-35) Perbincangan ini yang menerapkan analisis kontrastif cuba meninjau dan menghalusi bentuk proses penggandaan penuh yang terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa Jepun.

Article Details

How to Cite
NIAN, Ong Shyi; HAMZAH, Zaitul Azma Zainon. ANALISIS KONTRASTIF PENGGANDAAN PENUH DALAM BAHASA MELAYU DAN BAHASA JEPUN. Jurnal Bahasa dan Budaya Jepun, [S.l.], v. 8, p. 1-15, nov. 2018. ISSN 2180-2076. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JBBJ/article/view/14624>. Date accessed: 20 mar. 2019.
Section
Articles