ஸ்ரீ யமுனாச்சார்யாவின் ஸ்தோத்ரத்னா (The Stodratna of Sri Yamunacharya)

Sri Yamunacarya's Stotraratna

  • Narasimmachary M, Mr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Abstract

This article explores Sri Yamunacharya's work and gives us its peculiarities.


ஆய்வுச் சுருக்கம்


ஸ்ரீ யமுனாச்சார்யாவின் ஸ்தோத்ரத்னா எனும் இக்கட்டுரை ஸ்ரீ யமுனாச்சார்யா படைப்பினை ஆராய்ந்து அதன் தனிச்சிறப்புகளை நமக்கு வழங்கிச் செல்கின்றது.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Narasimmachary M, Mr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

The author is a lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Published
2020-03-21
How to Cite
M, Narasimmachary. ஸ்ரீ யமுனாச்சார்யாவின் ஸ்தோத்ரத்னா (The Stodratna of Sri Yamunacharya). Journal of Indian Studies, [S.l.], v. 1, p. 65-72, mar. 2020. ISSN 1675-171X. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIS/article/view/23023>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Articles