புத்தக மதிப்புரைகள்: தெப்லிட்ஸ், டி.. இதழ்களை அவிழ்த்து விடுதல், ஒரு புதிய சமஸ்கிருத இலக்கணம் (Book Reviews: TEPLITZ, D.. Unfolding the Petals, A New Sanskrit Grammar)

Authors

  • Narasimmachary M, Mr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Keywords:

புத்தக விமர்சனங்கள், சமஸ்கிருத பாடம், தெப்லிட்ஸ், டி, Book Reviews, Sanskrit Lesson, TEPLITZ, D

Abstract

This article provides an overview of a new Sanskrit grammar.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தெப்லிட்ஸ், டி எனும் ஆசிரியர் எழுதிய இதழ்களை அவிழ்த்து விடுதல், ஒரு புதிய சமஸ்கிருத இலக்கணம் எனும் நூலினைப் பற்றிய மதிப்புரையை இக்கட்டுரை வழங்குகின்றது.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Narasimmachary M, Mr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

The author is a lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Downloads

Published

1983-09-01

Issue

Section

Articles