ரேடியோ ஆறில் தமிழ் விளம்பரங்கள் மற்றும் சொல் தேர்வுகள் (Tamil Advertisements And Word Choices in Radio Six )

Authors

  • Mohana Dass Ramasamy, Mr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

DOI:

https://doi.org/10.22452/JIS.vol8no1.12

Keywords:

Grammar, Tamil Advertisements, Choice of words இலக்கணம், தமிழ் விளம்பரங்கள், சொற்தேர்வுகள்

Abstract

Grammar, Tamil Advertisements, Choice of words

இலக்கணம், தமிழ் விளம்பரங்கள், சொற்தேர்வுகள்

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2003-06-01

Issue

Section

Articles