மனிதனது அங்கவயங்களைச் சார்ந்த கூட்டுவினைகளின் பொருள் சிறப்பும் செயல் சிறப்பும் (Collections of words representing human organs in compound verbs: Their uniqueness and effectiveness)

  • Mohana Dass Ramasamy, Mr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

Abstract

Grammar, Compound verbs, Choice of words


இலக்கணம், கூட்டு வினைச்சொற்கள், சொற்களின் தேர்வு

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2000-06-01
How to Cite
RAMASAMY, Mohana Dass. மனிதனது அங்கவயங்களைச் சார்ந்த கூட்டுவினைகளின் பொருள் சிறப்பும் செயல் சிறப்பும் (Collections of words representing human organs in compound verbs: Their uniqueness and effectiveness). Journal of Indian Studies (இந்திய ஆய்விதழ்), [S.l.], v. 7, p. 1-15, june 2000. ISSN 2735-0037. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIS/article/view/25009>. Date accessed: 20 sep. 2020.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)