ஒரு முக்கியமான எபிஸ்டெமோலாஜிக்கல் பயன்பாடாக நேர்காணல்: அதன் வரையறைகள், வசதிகள், வகைகள், நன்மை பயக்கும், தீமைகள், விளைவுகள் மற்றும் நெறிமுறை சிக்கல்கள்

Interview as an Important Epistemological Utility: Its Definitions, Conveniences, Types, Advantageous, Disadvantageous, Affects and Ethical issues

Authors

  • Mohana Dass Ramasamy, Dr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.
  • Nadeem Bhukari, Dr. Department of English, Jammu-Kashmir University, Pakistan.

DOI:

https://doi.org/10.22452/JIS.vol11no1.7

Keywords:

நேர்காணல்; எபிஸ்டெமோலாஜிக்கல் பயன்பாடு; நேர்காணலின் நன்மை மற்றும் தீமைகள், Interview; Epistemological Utility; Advantageous and Disadvantageous of Interview

Abstract

 When applied properly in academic research, interview, as an important epistemological tool, offers several promising advantageous. As pointed by Alvesson (2002:114)  ‘…any research works demands methods and ideas of empirical work. In this post-modernism era, it is even developing to the edge than ever’, seeking right data through right method is important in the post-modernism era.  Interview as an epistemological tool provides flexibility for retrieval of reliable data; meanwhile, it also may cast some weakness, when applied in improper ways. Therefore, this paper offers description of its advantageous, disadvantageous, limits and other reciprocal issues related with interview, as an important research tool.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

கல்வி ஆராய்ச்சியில் சரியாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, நேர்காணல், ஒரு முக்கியமான அறிவியலியல் கருவியாக, பல நம்பிக்கைக்குரிய பலன்களை வழங்குகிறது. ஆல்வெஸன் சுட்டிக்காட்டியபடி (2002: 114) ‘… எந்தவொரு ஆராய்ச்சி படைப்புகளும் அனுபவப் பணிகளின் முறைகள் மற்றும் யோசனைகளைக் கோருகின்றன. இந்த நவீனத்துவத்திற்குப் பிந்தைய சகாப்தத்தில், இது முன்னெப்போதையும் விட விளிம்பில் கூட வளர்ந்து வருகிறது’, சரியான முறையின் மூலம் சரியான தரவை நாடுவது நவீனத்துவத்திற்குப் பிந்தைய காலத்தில் முக்கியமானது. ஓர் அறிவியல்பூர்வ கருவியாக நேர்காணல் நம்பகமான தரவை மீட்டெடுப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது; இதற்கிடையில், முறையற்ற வழிகளில் பயன்படுத்தப்படும்போது இது சில பலவீனத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, இந்த ஆய்வறிக்கை அதன் சாதகமான, தீங்கு விளைவிக்கும், வரம்புகள் மற்றும் நேர்காணலுடன் தொடர்புடைய பிற பரஸ்பர பிரச்சினைகள் பற்றிய விளக்கத்தை ஒரு முக்கியமான ஆராய்ச்சி கருவியாக வழங்குகிறது.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mohana Dass Ramasamy, Dr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

The author is a Senior Lecturer in the Department of Indian Studies in the Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Nadeem Bhukari, Dr., Department of English, Jammu-Kashmir University, Pakistan.

The author is a Senior Lecturer in the Department of English, Jammu-Kashmir University, Pakistan.

 

Downloads

Published

2018-04-01

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>