இரட்டைப் பன்மைக் குறிப்புச் சொற்களும் கள் விகுதியும் (Double Plural Reference Terms and kal suffixes)

Authors

  • Mohana Dass Ramasamy, Mr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

DOI:

https://doi.org/10.22452/JIS.vol9no1.6

Keywords:

Grammar, kal suffix, pluralism, இலக்கணம், கள் விகுதி, பன்மைக்குறிப்பு

Abstract

Grammar, kal suffix, pluralism

இலக்கணம், கள் விகுதி, பன்மைக்குறிப்பு

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2006-04-01

Issue

Section

Articles