Faktor Permohonan Isytihar Murtad dalam Kalangan Mualaf di Selangor

Main Article Content

Suariza@Hidayah Muhammad Norrodzoh@Raudah Haji Siren Yusmini Md Yusoff

Abstract

Murtad merupakan satu perkara yang perlu dijauhkan daripada umat Islam. Ini kerana murtad adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran,  surah Al-Baqarah ayat 217. Di dalam Islam mengkategorikan murtad adalah sebagai perbuatan jenayah. Namun begitu terdapat beberapa definisi dan perbahasan tentang hukuman kepada pesalah murtad. Manakala dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia tidak membincangkan secara jelas tentang murtad tetapi dalam Perkara 3(1) menyebut dan membincangkan tentang kedudukan Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan Perkara 11(4) menyatakan Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang yang menganuti agama Islam. Namun begitu kajian ini diperincikan mengenai permohonan mualaf isytihar murtad di negeri Selangor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MUHAMMAD, Suariza@Hidayah; HAJI SIREN, Norrodzoh@Raudah; MD YUSOFF, Yusmini. Faktor Permohonan Isytihar Murtad dalam Kalangan Mualaf di Selangor. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 46, n. 2, p. 123-146, dec. 2018. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/15666>. Date accessed: 15 nov. 2019. doi: https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol46no2.5.
Section
Articles