Gerd R. Puin, Observations on Early Qur'an Manuscripts in Sana'a', (5 Hlm.) Dalam Stefan Wild, (Ed.) The Qur'an as Text, (Leiden - New York - Koln: E.J. Brill, 1996)

Main Article Content

Wan Suhaimi Wan Abdullah

Abstract

Artikel ini yang merupakan satu dari kertas kerja yang dibentangkan di Simposium Antarabangsa "al-Qur'an Sebagai Teks" (Qur'an as Text) yang diadakan di Universiti Bonn pada 17-21 November 1993. Moto "al-Qur'an Sebagai Teks" dilontarkan sebagai skop perbincangan dan komentar. Ini berasaskan andaian yang mendakwa bahawa sesetengah pendekatan yang digunakan dalam mentafsir al-Qur'an sudah dianggap "lapuk". Pendekatan yang melihat al-Qur'an sebagai suatu teks, sebagaimana teks-teks lain, yang dengan demikian terpaksa tunduk kepada kaedah penilaian hermeneutik moden yang berasaskan metodologi sejarah kesusasteraan moden, linguistik dan estetika dikatakan sebagai suatu pendekatan terkini dan sesuai dalam memahami al-Qur'an. Artikel ini merupakan satu dari bentuk pendekatan pengkajian al-Qur'an sebagai teks di atas.


  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
WAN ABDULLAH, Wan Suhaimi. Gerd R. Puin, Observations on Early Qur'an Manuscripts in Sana'a', (5 Hlm.) Dalam Stefan Wild, (Ed.) The Qur'an as Text, (Leiden - New York - Koln: E.J. Brill, 1996). Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 13, p. 153-156, june 2001. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/4019>. Date accessed: 02 july 2020.
Section
Articles