Non-Muslim Chinese Fear of Islam in Malaysia: An Analysis

Main Article Content

Osman Chuah

Abstract

Bangsa Cina adalah masyarakat kedua terbesar di Malaysia. Mereka yang umumnya menganuti Confucianisme, Taoisme ataupun Buddhisme merupakan sasaran utama sebaran agama Islam dan Kristian di Malaysia. Dalam konteks agama Islam, masyarakat Cina merupakan golongan paling ramai di kalangan bukan Islam yang memeluk Islam. Walau bagaimanapun, masih terdapat berbagai tanggapan negatif dan halangan dalam masyarakat Cina terhadap Islam yang mengakibatkan mereka menjauhkan diri dari cuba memahami atau menghampiri Islam. Tulisan ini cuba menganalisis konflik sebenar yang wujud antara masyarakat Cina dan Islam serta sebab di sebalik penolakan masyarakat Cina terhadap agama Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
CHUAH, Osman. Non-Muslim Chinese Fear of Islam in Malaysia: An Analysis. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 15, p. 97-108, june 2002. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/4041>. Date accessed: 25 feb. 2020.
Section
Articles