Quranic Values in Islamic Law

Main Article Content

Ahmad Hidayat Buang

Abstract

Tema artikel ini adalah tema popular yang pernah ditulis oleh beberapa penulis lain. Sungguhpun demikian, analisis akan dibuat terhadap beberapa perkembangan terbaru mengenai konsepsi perundangan Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an. Terdapat sesetengah ilmuwan berhujah bahawa rujukan kepada al-Qur'an hendaklah bersifat universal dan tidak terikat dengan metodologi khusus yang digunapakai oleh golongan tertentu di dalam Islam yang menganggap diri mereka sebagai mewakili golongan yang mampu mentafsir secara sahih ajaran Islam. Menerusi artikel ini, penulis cuba untuk menunjukkan bahawa sebab perbezaan pandangan antara kedua-dua golongan ini bukan sangat berpunca daripada penerimaan metodologi perundangan Islam, tetapi daripada sikap dan kefahaman mereka terhadap metodologi tersebut.


  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BUANG, Ahmad Hidayat. Quranic Values in Islamic Law. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 18, p. 123-136, dec. 2003. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/4091>. Date accessed: 23 jan. 2021.
Section
Articles