Naẓariyah al-Khalq al-Mustamar bayna al-‘Ashā‘irah wa Decārte Dirāsah Taḥliliyyah Muqāranah

Main Article Content

Ḥamdī ‘Abd Allāḥ al-Sharqāwī

Abstract

Artikel ini membincangkan teori al-khalq al-Mustamar (Continuous Creation) menurut pandangan Teologis iaitu al-Asha'irah dan perspektif falsafah oleh Rene Descartes. Ia turut memperlihatkan persamaan dan perbezaan idea di antara kedua-dua tokoh ini berkenaan teori tersebut. Pelbagai isu berkaitan teori ini dibincangkan dengan panjang lebar.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
‘ABD ALLĀḤ AL-SHARQĀWĪ, Ḥamdī. Naẓariyah al-Khalq al-Mustamar bayna al-‘Ashā‘irah wa Decārte Dirāsah Taḥliliyyah Muqāranah. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 25, p. 155-204, june 2007. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/5406>. Date accessed: 07 june 2020.
Section
Articles