Al-Madāris al-Shar’iyyah al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hashimiyyah Dirāsah Waṣfiyah Taḥlīliyyah

Main Article Content

Hamzah Abd Karim Hamad Ahmad Muhyiddin al-Kailani

Abstract

Pendidikan agamaa Islam telah dibangunkan dalam pelbagai model. Di Jordan, ia telah terzahir dalam suatu hentuk persekolahan tersendiri. Makalah ini mengkaji falsafah, sifat, kurikulum dan cabaran sekolah agama di .Jordan. Menggunakan pendekatan deskripsi kritis, ia melakarkan gambaran secara keseluruhan perihal sekolah ini. Ia.juga membahaskan pencapaian sekolah berdasarkan idea  Islam dan realiti masyarakat. Rumusannya, kajian ini mendapat sekolah agama di Jordan adalah berasaskan, kepada falsafah membina insan kamil dan seimbang yang berakar kepada akidah Islam. Menyedari hakikat ini, ia dibahagikan kepada dua tahap, dengan tahap dua bersifat pilihan. Kurikulumnya pula terdiri daripada pengajian al-Qur'an, al-Hadith, sejarah dan fiqah yang dilatari dengan unsur falsafah, kemasyarakatan, kejiwaan dan peradaban. Begitu pun, kajian ini ntendapati selcolah ini berhadapan dengan cabaran seperti isu metoclologi dan infrastruktur yang mesti diselesaikan secara berterusan. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ABD KARIM HAMAD, Hamzah; AL-KAILANI, Ahmad Muhyiddin. Al-Madāris al-Shar’iyyah al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hashimiyyah Dirāsah Waṣfiyah Taḥlīliyyah. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 32, p. 179-193, dec. 2010. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7414>. Date accessed: 11 july 2020.
Section
Articles