Isu-Isu Wanita dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah Al-Nisa’

Main Article Content

Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff Abdul Hafiz Abdullah Siti Rohaya Sudiro

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji pandangan Hamka mengenai wanita yang ditelusuri daripada karyanya Tafsir al-Azhar. Ia bertujuan untuk melihat dan menilai sejauhmanakah Hamka mencurahkan idea dan pengalamannya ke dalam tafsir karangannya itu dalam membincangkan hal ehwal wanita. Artikel ini telah mengetengahkan pandangan Hamka terhadap wanita dari aspek sosial yang menyentuh isu-isu berkaitan perkahwinan merangkumi poligami, mahar, wanita berkahwin dengan lelaki Kristian, gundik, nikah mut‟ah, talak dan nusyuz yang terdapat dalam Surah alNisa‟. Hasilnya didapati Hamka mempunyai pandangan tersendiri mengenai isu-isu tersebut yang dihubungkaitkan dengan adat budaya dan pemikiran persekitaran masyarakat setempatnya. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MOHD YUSOFF, Mohd Yakub @ Zulkifli; ABDULLAH, Abdul Hafiz; SUDIRO, Siti Rohaya. Isu-Isu Wanita dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah Al-Nisa’. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 33, p. 84-107, june 2011. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7422>. Date accessed: 02 july 2020.
Section
Articles