Usrah Teras Pembangunan Insan: Tinjauan Pelaksanaannya dalam Kalangan Para Pelajar Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS)

Main Article Content

Fakhrul Adabi Abdul Kadir Kamarul Hazani Yusof Ummu Hani Abu Hassan

Abstract

Program usralt sinonim dengan aktiviti ingat-mengingat, pesan-memesan serta nasihat- menasihati bagi memenuhi tuntutan agama agar setiap muslim sentiasa berpesanpesan dalam perkara kebaikan. Praktis budaya usrah juga diharap dapat memenuhi harapan kerajaan dalam merealisasikan pembangunan modal insan terutamanya dari aspek pembangunan akhlak serta sahsiah. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menyingkap peranan usrah yang dianggap sebagai teras pembangunan modal insan di kalanganpelajar sekolah, khususnya Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS). Kajian ini membincangkan tentang sejarah pelaksanaan program usralt, bentuk-bentuk pelaksanaan program usrah di KISAS serta pandangan pelajar terhaQap pelalcsanaan dan permasalahannya

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ABDUL KADIR, Fakhrul Adabi; YUSOF, Kamarul Hazani; ABU HASSAN, Ummu Hani. Usrah Teras Pembangunan Insan: Tinjauan Pelaksanaannya dalam Kalangan Para Pelajar Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS). Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 34, p. 77-94, dec. 2011. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7437>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Articles