Ilmu Al-Mīqāt Pentakrifan, Sejarah dan Kepentingannya

Main Article Content

Nurulhuda Ahmad Zaki Mohd Zambri Zainuddin

Abstract

Pada masa kini, penentuan waktu, khususnya untuk tujuan ibadah, mudah diketahui. Ini kerana kiraan waktu dapat dibuat menerusi kaedah pengiraan moden seperti menerusi aplikasi formula saintifik dan kiraan secara berkomputer. Walau bagaimanapun, kemahiran moden ini telah melalui sejarah yang panjang. Pengkaji Muslim silam mengadaptasi ilmu-ilmu daripada pelbagai tamadun asing kerana kepentingan dan kedudukan ilmu waktu dalam pelaksanaan syariat Islam. Atas kesedaran ini, makalah ini secara deskriptif menjelaskan perihal ilmu al-Mīqāt meliputi takrifnya, serta sejarah perkembangan, khususnya dalam konteks Alam Melayu dengan mengimbau sumbangan ulama Melayu, dan kepentingan ilmu al-Mīqāt. Akhirnya, makalah ini mendapati penentuan waktu dalam ilmu falak berdiri atas asas yang kukuh hasil sumbangan ulama silam yang perlu dihargai

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
AHMAD ZAKI, Nurulhuda; ZAINUDDIN, Mohd Zambri. Ilmu Al-Mīqāt Pentakrifan, Sejarah dan Kepentingannya. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 36, p. 75-108, dec. 2012. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7455>. Date accessed: 14 july 2020.
Section
Articles