Konsep Tabi‘i Menurut Jābir Ibn Hayyān dan Perbandingannya dengan al-Kindī dan Ibn Sīnā

Main Article Content

Atifah Ahmad Yusoff
Wan Suhaimi Wan Abdullah
Wan Adli Wan Ramli

Abstract

Abū ‘Abd Allāh Jābir ibn Ḥayyān (725-815M) adalah seorang ahli alkemi yang terkenal dan digelar Bapa Kimia Arab. Makalah ini menganalisis empat istilah falsafah tabi‘i menurut beliau, iaitu al- ḥarārah, al-burūdah, al-yabūsah dan al-ruṭūbah, dan membandingkannya dengan pandangan al-Kindī dan Ibn Sīnā. Perbandingan dilakukan berdasarkan tiga aspek iaitu subjek, proses, dan objek yang relevan. Selain itu, turut dikemukakan perkembangan istilah tersebut sehingga kini. Hasil perbincangan mendapati konsepsi Jābir telah menjadi asas kepada perkembangan seterusnya bagi konsep ḥarārah dan burūdah, selain berlakunya perubahan bagi konsep ruṭūbah dan yabūsah. Dapat juga dirumuskan bahawa konsepsi oleh Jābir selaras dengan kefahaman semasa berdasarkan perbandingan dengan perbincangan semasa

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles