Persoalan Melihat dan Bertemu Rasulullah SAW Secara Yaqaẓah

Main Article Content

Mohammad Amir Wan Harun Aminuddin Ruskam

Abstract

Pertemuan dengan Rasulullah s.a.w. secara yaqaẓah (jaga) serta melihatnya selepas kewafatan adalah dakwaan yang telah wujud sejak ratusan tahun dahulu sehingga kini. Keharusan perkara ini berlaku diperselisihi dalam kalangan ulama Islam. Justeru, makalah ini membincangkan pandangan serta hujah pihak yang mendakwa keharusan yaqaẓah berlaku dan pihak yang menolak keharusannya. Kemudian penilaian dilakukan terhadap hujah kedua-dua pihak. Hasil penilaian merumuskan bahawa hujah pihak yang mendakwa keharusan yaqaẓah adalah tidak kukuh dan tidak memadai bagi mensabitkan kesahihan dakwaannya.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
WAN HARUN, Mohammad Amir; RUSKAM, Aminuddin. Persoalan Melihat dan Bertemu Rasulullah SAW Secara Yaqaẓah. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 43, p. 41-68, june 2016. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7519>. Date accessed: 11 july 2020. doi: https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol43no1.2.
Section
Articles