Editorial Team

Professor  Dr  Siti Hajar Abu Bakar Ah (Editor-in-Chief)  - Universiti Malaya

Professor  Datuk  Dr  Zainal Kling - Universiti Malaya

Professor  Dr John Doling - University of Birmingham, UK

Professor  Dr  Narayanan  Srinivasan - University of Edith Cowan, Australia

Professor Dr Azrini Wahidin - University of Warwick 

Associate Professor Dr Haris Abd Wahab - Universiti Malaya

Dr  Noralina Omar - Universiti Malaya