POTENSI DAN CABARAN PERNIAGAAN E-DAGANG PASCA COVID-19: SUATU CADANGAN PENYELESAIAN

Main Article Content

Muhammad Thoriq Baharun
Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi

Abstract

Wabak Covid-19 telah diisytiharkan sebagai pandemik berikutan penularannya yang semakin meningkat saban hari. Hal ini secara tidak langsung memberi kesan buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kesannya, kebanyakan daripada rakyat Malaysia, khususnya usahawan, kehilangan punca pendapatan dalam tempoh Covid-19 ini. Oleh yang demikian, makalah ini dihasilkan bagi mengetengahkan e-dagang sebagai alternatif yang terbaik dalam usaha mencari mata pencarian pasca Covid-19, khususnya kepada usahawan Muslim. Data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan, akan digunakan untuk menganalisis potensi dan cabaran pelaksanaan perniagaan secara e-dagang kepada usahawan Muslim. Hasil daripada kajian mendapati bahawa, potensi perniagaan secara e-dagang adalah peluang dan pasarannya yang lebih luas, serta mampu memaksimumkan pencapaian matlamat keusahawanan dalam Islam. Manakala cabaran utama yang perlu diatasi untuk pelaksanaan perniagaan secara e-dagang pula ialah cabaran persaingan antara peniaga, ilmu pengetahuan, masalah disiplin, serta komitmen usahawan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Islamic Management

References

Ab. Mumin, A.G. & Suhaili, S. (2005, September 6). Penerapan Budaya Keusahawanan Dalam Masyarakat Islam. Seminar Keusahawanan Islam Peringkat Kebangsaan 2005, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, http://eprints.um.edu.my/146/1/01_-_Penerapan_Budaya.pdf
Ahmad Jazlan, M.J., Joni Tomkin, B. & Mohd Borhanuddin, Z. (2015). Isu-isu Syariah Dalam Pelaksanaan E-dagang. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, (10), 68-80. https://www.researchgate.net/publication/313818997_Isu-Isu_Syariah_Dalam_Pelaksanaan_E-Dagang
Dewan Bahasa dan Pustaka. t.t. Carian “Usahawan”. Diakses pada Julai 29, 2020, http://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=usahawan
Kasim, M. (2020). COVID-19 Impak Kepada Ekonomi dan Peranan Institusi Wakaf (endowment) Mendepani Kegawatan Sosioekonomi Ummah. Universiti Malaysia Sabah. https://www.researchgate.net/publication/340778409_COVID-19_Impak_Kepada_Ekonomi_dan_Peranan_Institusi_Waqaf_endowment_Mendepani_Kegawatan_Sosio-ekonomi_Ummah
Kettani, H. (2010). Muslim Population in Europe: 1950 – 2020. International Journal of Environmental Science and Development, 154-164. doi:10.7763/ijesd.2010.v1.29
Laman Web Rasmi Majlis Keselamatan Negara (MKN). (2020, April). Soalan Lazim (FAQ) Mengenai Perintah Kawalan Pergerakan. Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Diakses pada Ogos 14, 2020. https://www.mkn.gov.my/web/ms/soalan-lazim-faq-mengenai-perintah-kawalan-pergerakan/
M. (2019, September 22). Premis Perniagaan. Diakses pada Ogos 23, 2020, http://www.mplbp.gov.my/en/businesses/economic-development/business-premises
Mohd. Zain, M. (2015). “Konsep Keusahawanan Islam: Terminologi, Kerohanian dan al-Falāḥ.” Dalam Konsep Keusahawanan Sosial Islam: Suatu Pengenalan. Kota Bharu: Universiti Malaysia Kelantan. 1-21. http://umkeprints.umk.edu.my/id/eprint/6163
Mohsin, M. (2020, Mac 12). 10 E-commerce Trends That You Need to Know in 2020. Oberlo. Diakses pada Ogos 12, 2020, https://my.oberlo.com/blog/ecommerce-trends
Nuradli, R.S., Mohd Zainal M., Faizah, & Hanifah. (2004). E-Commerce in Islamic Perspectives: The Theoretical Framework, Key Success Factor and Challenges for Islamic E-Commerce Business. Proceeding of Knowledge Management International Conference 2004 (KMICE). 1-11. https://www.researchgate.net/publication/280244590_E-COMMERCE_IN_ISLAMIC_PERSPECTIVES_THE_THEORETICAL_FRAMEWORK_KEY_SUCCESS_FACTOR_AND_CHALLENGES_FOR_ISLAMIC_E-COMMERCE_BUSINESS
Nurul Iffah, A., Atiqah, H. & Mohd Abd Wahab Fatoni, M.B. (2018). Prinsip Perniagaan dan Keusahawanan Islam: Satu Perbincangan Konseptual. E-prosiding the 2nd Islamic Management Development Conference (IMDeC 2018), 157-171.
Nurul Hidayah, B. (2020, Mac 25). Beli-belah Secara 'Online' Rancak Ketika PKP. My Metro. Diakses pada Julai 24, 2020, https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/03/558385/beli-belah-secara-online-rancak-ketika-pkp
Rafidah, M.R. (2020, Mei 1. Negara Rugi RM2.4 Bilion Sehari Sepanjang PKP. BH Online. Diakses pada Ogos 14, 2020, https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/683813/negara-rugi-rm24-bilion-sehari-sepanjang-pkp
Razali, S., Munir, M.S., Fatimah, S., Halim, A., Mohd Zamir, B. (Eds.). (2009). Glosari Muamalat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Saad, A. M. (2015). Fiqh Muamalat. Irbid: Dar-AlKetab Publishers.
Suhaila, N., Salmy, E. Y. (2019). Ciri-ciri Akhlak Usahawan ISL Berjaya dan Hubungannya dengan Cara Pengembangan Harta serta Matlamat Hidup Menurut Perspektif Al-Quran. Journal of Contemporary Islamic Law, 4(1): 8-17. http://www.ukm.my/jcil/wp-content/uploads/2019/06/JCIL-2019-41-Article-2.pdf
Suhana, S. & Maisharah, (2016). Kajian Potensi Penggunaan E-dagang (E-Commerce) di Kalangan Usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Agromakanan di Malaysia. Economic and Technology Management Review. http://etmr.mardi.gov.my/Content/Report/Text%20Bab%205%20Author.pdf
t.p. (2020). Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-440 : Hukum Perniagaan Meja Penceramah Melalui Tempahan. Laman Web Rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses pada Oktober 2, 2020. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4270-irsyad-al-fatwa-siri-ke-440-hukum-perniagaan-meja-penceramah-melalui-tempahan
t.p. (2020, Mac 12). WHO Isytihar Wabak COVID-19 Pandemik. BH Online. Diakses pada Ogos 14, 2020, https://www.bharian.com.my/dunia/eropah/2020/03/664515/who-isytihar-wabak-covid-19-pandemik
Ugino, M. (2019). The Top Ecommerce Trends You Need to Know About For 2020. Sellbrite.com. Diakses pada Ogos 30, 2020. https://www.sellbrite.com/blog/ecommerce-trends-2020/
Zubir, S. (2020, Februari 18). 100,000 Rakyat Malaysia Bakal Hilang Pekerjaan. Sinar Harian. Diakses pada Ogos 14, 2020, https://www.sinarharian.com.my/article/70568/KHAS/Koronavirus/100000-rakyat-Malaysia-bakal-hilang-pekerjaan