ULASAN BUKU /BOOK REVIEW

Main Article Content

Hanizah Idris

Abstract

Buku Syarahan Perdana terbitan Penerbit UKM, 2018 yang bertajuk “Ke Arah Pembangunan Rantau Damai, Dinamika Asia Tenggara dan Laut China Selatan” ini telah disampaikan oleh Profesor Dr. Rashila Ramli. Beliau telah menyusun syarahannya mengikut topik-topik terpilih bersesuaian dengan topik perbincangan utama termasuk Laut China Selatan: daripada rantau kegunaan bersama kepada rantau konflik, pemacu konflik, dan mungkinkah rantau koflik berubah ke rantau damai. Saya berpandangan bahawa syarahan ini adalah bertepatan dengan situasi Laut China Selatan pada hari ini yang dahulunya merupakan sebuah rantau damai sejak zaman berzaman sebelum bertukar menjadi rantau konflik pada hari ini.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
IDRIS, Hanizah. ULASAN BUKU /BOOK REVIEW. SARJANA, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 57-58, june 2018. ISSN 2289-5434. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/SARJANA/article/view/14598>. Date accessed: 14 july 2020.
Section
Book Review