Konsep Masa dalam Cerpen Xi Xi (1938-) Meigui'a'e de Baifa Shidai

Main Article Content

Pik Wah Fan Siaw Ling Chai

Abstract

Abstrak
Xi Xi merupakan penulis eksperimental dari Hong Kong dalam genre fiksyen. Beliau menerapkan pelbagai jenis konsep masa dari Barat dalam penulisannya. Namun beliau bukan menggunakan konsep Barat sepenuhnya semata-mata, malah menggabungkan konsep Barat yang telah dipinjam berbaur dengan gaya penulisan tersendiri. Cara penulisan secara eksperimental telab menjadikan fiksyen Xi Xi sarat dengan gambaran menarik dan khayalan yang istimewa. Justeru, pengkaji akan menganalisis konsep masa dalam cerpen Xi Xi berjudul "Meigui'a'e de Baifa Shidai" ( 玫瑰阿娥的白发时代) , "Era Tua Cik Ros Bernama Ah E"). Dalam cerpen tersebut, dapat diteliti bahawa kaedah yang digunakan oleh Xi Xi untuk membentuk gaya penulisan tersendiri dengan beberapa konsep masa termasuklah kitaran (循环), tumpatan (浓缩), tindihan (叠印), keterbalikan (倒退), dan pengurangan kelajuan (减速)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
FAN, Pik Wah; CHAI, Siaw Ling. Konsep Masa dalam Cerpen Xi Xi (1938-) Meigui'a'e de Baifa Shidai. Journal of Chinese Literature And Culture 馬大華人文學與文化學刊, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 109-132, oct. 2019. ISSN 2289-232X. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JCLC/article/view/20363>. Date accessed: 22 oct. 2020.
Section
Articles