2022-02-09

BUKU AUDIO SASTERA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBACAAN KARYA SASTERA DALAM ERA DIGITAL

LITERARY AUDIOBOOKS AS ALTERNATIVE READING MATERIAL IN THE DIGITAL ERA

Madiawati Mamat @ Mustafa, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali, Nurhamizah Hashim, Nur Asyirah Hazari

15-28