Kesan Kefahaman Konsep Takdir Terhadap Pembangunan Modal Insan

Main Article Content

Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman Che Zarrina Saari

Abstract

Keimanan terhadap qada dan qadar yang merupakan Rukun Islam keenam amat penting dibincangkan dalam usaha untuk melihat hubungan antara kefahaman seseorang individu tentang konsep takdir dengan pembangunan dirinya sebagai modal insan. Tahap keimanan dan kefahaman terhadap qada dan qadar sama ada disedari mahupun tidak akan mempengaruhi cara berfikir dan bertingkahlaku seseorang Muslim, justeru ia akan memberi kesan kepada projek pembangunan modal insan yang diperjuangkan oleh negara Malaysia. Artikel ini akan menbincangkan persoalan takdir menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dan hubungan antara kefahaman terhadap takdir dengan pembentukan pemikiran dan tingkah laku seseorang pekerja Muslim dalam usaha membentuk pembangunan modal insan yang selaras dengan kehendak Islam dan negara.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SYED ABDUL RAHMAN, Syed Mohammad Hilmi; SAARI, Che Zarrina. Kesan Kefahaman Konsep Takdir Terhadap Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 27, p. 1-23, june 2008. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/6326>. Date accessed: 14 july 2020.
Section
Articles